Stortinget - Møte onsdag den 21. mai 2003 kl. 10

Dato: 21.05.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Berit Brørby til finansministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Gjermund Hagesæter til finansministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 4, fra representanten Vidar Bjørnstad til helseministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av helseministeren, som er bortreist. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Sverre Myrli.

Spørsmål 5, fra representanten Audun Bjørlo Lysbakken til helseministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av helseministeren, som er bortreist.

Spørsmål 6, fra representanten Rolf Terje Klungland til olje- og energiministeren, bortfaller, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Gunn Olsen til barne- og familieministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av barne- og familieministeren, som er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten John I. Alvheim til sosialministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 12, fra representanten Morten Lund til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av nærings- og handelsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Per Roar Bredvold til samferdselsministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av samferdselsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 14, fra representanten Øyvind Korsberg til forsvarsministeren, vil bli tatt opp av representanten Per-Willy Amundsen.

Spørsmål 15, fra representanten Hans Seierstad til miljøvernministeren, vil bli besvart av forsvarsministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten Heidi Sørensen til miljøvernministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 17, fra representanten Rolf Terje Klungland til miljøvernministeren, bortfaller, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17