Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.30.