Stortinget - Møte onsdag den 15. oktober 2003 kl. 10

Dato: 15.10.2003

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.