Stortinget - Møte fredag den 12. mars 2004 kl. 10

Dato: 12.03.2004

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(148)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Hallgeir H. Langeland og Siri Hall Arnøy om tiltak for å øke bruken av turbiner i lokale vannverk for å utnytte energien til kraftproduksjon (Dokument nr. 8:44 (2003-2004))

 • 2.(149)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Heidi Sørensen om tiltak for 4000 nye arbeidsplasser gjennom økt satsing på bioenergi (Dokument nr. 8:46 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(150)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Eli Sollied Øveraas om å redusere tinglysningsgebyret og legge til rette for mer effektiv konkurranse mellom bankene (Dokument nr. 8:42 (2003-2004))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(151)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam, Lena Jensen, Karita Bekkemellem Orheim og Vidar Bjørnstad om å revitalisere Kompetansereformen som en utdannings- og arbeidslivsreform (Dokument nr. 8:45 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(152)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Bendiks H. Arnesen, Lodve Solholm, Åsa Elvik og Odd Roger Enoksen om å utvide prøveordninga med driftsordning for fartøy under 28 meter til å gjelde hele landet (Dokument nr. 8:43 (2003-2004))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.