Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Formalia