Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

  De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. - Det anses vedtatt.

  Endringene var som følger:

  Spørsmål 1, fra representanten Vidar Bjørnstad til statsministeren, er trukket tilbake.

  Spørsmål 2, fra representanten Steinar Bastesen til statsministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren. Etter anmodning fra miljøvernministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart før spørsmål 15, som skal besvares av samme statsråd.

  Spørsmål 3, fra representanten Synnøve Konglevoll til utenriksministeren, vil bli besvart av utdannings- og forskningsministeren som rette vedkommende.

  Spørsmål 6, fra representanten Trine Skei Grande til barne- og familieministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

  Spørsmål 1

  Spørsmål 3

  Spørsmål 4

  Spørsmål 5

  Spørsmål 6

  Spørsmål 7

  Spørsmål 8

  Spørsmål 9

  Spørsmål 10

  Spørsmål 11

  Spørsmål 12

  Spørsmål 13

  Spørsmål 14

  Spørsmål 2

  Spørsmål 15

  Spørsmål 16

  Spørsmål 17

  Spørsmål 18