Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 1

Fra representanten Vidar Bjørnstad til statsministeren:

Statsminister Kjell Magne Bondevik uttalte i Dagsrevyen 13. desember 2004 at økt lærertetthet er ønskelig.

Hva vil Regjeringen konkret gjøre for å øke lærertettheten i den norske skolen?

Presidenten: Dette spørsmålet er trukket.

Spørsmål 2 blir besvart senere.