Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Tilbake til spørjetimen

Spørsmål 6

Fra representanten Trine Skei Grande til barne- og familieministeren:

Fedre som nektes samvær med sine barn, må i dag betale høye bidrag, da samværsfradraget kun vurderes ut fra hvor mye tid far tilbringer med barna. Årsak til manglende samvær vurderes ikke. Noen ganger kan årsaken være at mødre saboterer samværsavtalen.

Synes statsråden det er greit at vi har et system som premierer mødre som nekter fedre samvær med sine barn?

Presidenten: Dette spørsmålet er utsatt til neste spørretime, da statsråden er bortreist.