Stortinget - Møte onsdag den 12. januar 2005 kl. 10

Dato: 12.01.2005

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.