Stortinget - Møte onsdag den 25. mai 2005 kl. 10

Dato: 25.05.2005
President: Kari LiseHolmberg