Stortinget - Møte tirsdag den 31. mai 2005 kl. 10

Dato: 31.05.2005
President: Kari Lise Holmberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.40.