Stortinget - Møte onsdag den 24. mai 2006 kl. 10

Dato: 24.05.2006

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Finn Martin Vallersnes til utenriksministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 2, fra representanten Marit Nybakk til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklingsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Per Roar Bredvold til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av finansministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 12, fra representanten Olemic Thommessen til barne- og likestillingsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 2.

Spørsmål 15, fra representanten Gunn Berit Gjerde til fiskeri- og kystministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren på vegne av fiskeri- og kystministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra nærings- og handelsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 5, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 12

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 15

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 13

Spørsmål 14