Stortinget - Møte onsdag den 2. april 2008 kl. 10

Dato: 02.04.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. - Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Ivar Kristiansen til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 3, fra representanten Anders Anundsen til forsknings- og høyere utdanningsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Vera Lysklætt til kommunal- og regionalministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Presidenten: Stortinget kommer tilbake til spørsmål 1, da spørreren, Ketil Solvik-Olsen, ikke er til stede i salen for øyeblikket.

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 1

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14