Stortinget - Møte onsdag den 18. mars 2009 kl. 10

Dato: 18.03.2009
President: Lodve Solholm

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.27.