Stortinget - Møte onsdag den 7. oktober 2009 kl. 13

Dato: 07.10.2009
President: Per-Kristian Foss

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.15.