Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2009 kl. 10

Dato: 17.11.2009
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.55.