Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 2010 kl. 10

Dato: 16.11.2010

Referatsaker

Sak nr. 12 [19:21:46]

Referat

 • 1.(70)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre (Lovvedtak 1 (2010–2011))

  – er sanksjonert under 12. november 2010

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(71)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Robert Eriksson og Laila Marie Reiertsen om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen, og en finansieringsordning som sikrer TT-transport i tråd med retningslinjene (Dokument 8:30 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(72)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll og Oskar J. Grimstad om å endre konsesjonspolitikken for gasskraftverk (Dokument 8:31 S (2010–2011))

 • 4.(73)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Oskar J. Grimstad, Henning Skumsvoll, Per Sandberg, Siri A. Meling, Elisabeth Røbekk Nørve, Linda C. Hofstad Helleland og Lars Myraune om kraftsituasjonen i Trøndelag og Møre og Romsdal (Dokument 8:32 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(74)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg, Ib Thomsen og Mette Hanekamhaug om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge (Dokument 8:29 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(75)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll til skatteavtalen av 7. september 1987 med tilhørende protokoll av 12. april 2005 mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 31. august 2009 (Prop. 17 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7.(76)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Jæger Gåsvatn, Morten Stordalen og Kari Kjønaas Kjos om å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger (Dokument 8:27 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(77)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, Elisabeth Aspaker og André Oktay Dahl om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett (Dokument 8:33 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(78)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen, Gjermund Hagesæter, Per Sandberg og Øyvind Vaksdal om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven (Dokument 8:28 LS (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.