Stortinget - Møte tirsdag den 8. februar 2011 kl. 10

Dato: 08.02.2011

Referatsaker

Sak nr. 8 [16:01:39]

Referat

 • 1.(185)

  Digitalisering av radiomediet (Meld. St. 8 (2010–2011))

 • 2.(186)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ib Thomsen, Christian Tybring-Gjedde, Solveig Horne og Øyvind Korsberg om å åpne «Grotten» for allmennheten (Dokument 8:81 S (2010–2011))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(187)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 24. februar 2010 (Prop. 66 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(188)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Linda C. Hofstad Helleland og Bent Høie om mer mangfold, kvalitet og valgfrihet i velferdssektoren (Dokument 8:79 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(189)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Albania og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Albania, begge av 17. desember 2009 (Prop. 67 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(190)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Åge Starheim og Gjermund Hagesæter om snarest å sette i gang arbeid med heving av ubåten U-864 og fjerning av kvikksølvlasten på 67 tonn (Dokument 8:78 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.