Stortinget - Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10

Dato: 05.04.2011
President: Per-Kristian Foss

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.55.