Stortinget - Møte tirsdag den 7. juni 2011 kl. 9

Dato: 07.06.2011
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.41.