Stortinget - Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10

Dato: 14.06.2011
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.57.