Stortinget - Møte onsdag den 15. juni 2011 kl. 9

Dato: 15.06.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.38.