Stortinget - Møte torsdag den 16. juni 2011 kl. 9

Dato: 16.06.2011
President: Line Henriette Hjemdal

Dagsorden

Møtet hevet kl. 01.03.