Stortinget - Stortingets sammentreden

Dato: 01.10.2012

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.15.