Stortinget - Møte torsdag den 4. oktober 2012 kl. 10

Dato: 04.10.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.47