Stortinget - Møte fredag den 5. oktober 2012 kl. 09

Dato: 05.10.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.51.