Stortinget - Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10

Dato: 08.10.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.43.