Stortinget - Møte onsdag den 24. oktober 2012 kl. 10

Dato: 24.10.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.31.10