Stortinget - Møte torsdag den 15. november 2012 kl. 10

Dato: 15.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.16.