Stortinget - Møte onsdag den 28. november 2012 kl. 10

Dato: 28.11.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.55.