Stortinget - Møte tirsdag den 4. desember 2012 kl. 10

Dato: 04.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 18.27.