Stortinget - Møte fredag den 7. desember 2012 kl. 09

Dato: 07.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.32.