Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2012 kl. 10

Dato: 10.12.2012