Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10

Dato: 11.12.2012
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet heva kl. 21.35.