Stortinget - Møte mandag den 17. desember 2012 kl. 10

Dato: 17.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.48.