Stortinget - Møte onsdag den 19. desember 2012 kl. 10

Dato: 19.12.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.12.