Stortinget - Møte onsdag den 9. januar 2013 kl. 10

Dato: 09.01.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.30.