Stortinget - Møte onsdag den 16. januar 2013 kl. 10

Dato: 16.01.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.18.