Stortinget - Møte torsdag den 24. januar 2013 kl. 10

Dato: 24.01.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.52.