Stortinget - Møte onsdag den 6. februar 2013 kl. 10

Dato: 06.02.2013

Formalia

Presidenten: Representanten Trine Skei Grande vil framsette et representantforslag.

Trine Skei Grande (V) [10:01:11]: På vegne av representanten Borghild Tenden og meg sjøl har jeg den glede å fremme forslag om varig vern av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Presidenten: Representanten Gjermund Hagesæter vil framsette et representantforslag.

Gjermund Hagesæter (FrP) [10:01:38]: På vegner av stortingsrepresentantane Morten Ørsal Johansen, Åge Starheim og meg sjølv har eg gleda av å fremme eit representantforslag om å styrke norsk språk i offentleg tenesteutøving.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.