Stortinget - Møte torsdag den 14. februar 2013 kl. 10

Dato: 14.02.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.59.