Stortinget - Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10

Dato: 20.02.2013
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.24.