Stortinget - Møte tirsdag den 5. mars 2013 kl. 10

Dato: 05.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.43.