Stortinget - Møte onsdag den 6. mars 2013 kl. 10

Dato: 06.03.2013

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:13:55]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.