Stortinget - Møte torsdag den 7. mars 2013 kl. 10

Dato: 07.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.28.