Stortinget - Møte mandag den 18. mars 2013 kl. 12

Dato: 18.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.49.