Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2013 kl. 12

Dato: 02.04.2013
President: Øyvind Korsberg

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.28.