Stortinget - Møte tirsdag den 9. april 2013 kl. 10

Dato: 04.04.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.46.