Stortinget - Møte onsdag den 10. april 2013 kl. 10

Dato: 10.04.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.10.