Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte onsdag den 17. april 2013 kl. 10

Dato: 17.04.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet slutt kl. 12.03.